VanhentuminenKun velka jää kokonaan maksamatta, eikä sitä perintätoimenpiteistä huolimatta saada velalliselta perittyä, niin se vanhenee.

Tarpeeksi pitkän ajan kuluttua velka on lopullisesti vanhentunut, eikä velallisella ole enää velvollisuutta maksaa sitä.

Milloin velka vanhenee?

Yleinen velan vanhentumisaika on 3 vuotta velan erääntymisestä tai siitä, kun ostettu tavara on vaihtanut omistajaa. Kysymyksessä ovat niin sanotut kuluttajasaatavat, kun velka on syntynyt yrityksen ja yksityishenkilön välillä tehdystä luotosta tai tavaran tai palvelun ostamisesta. Esimerkiksi osamaksukaupat, lainat, pikavipit ja laskulla ostetut hyödykkeet ovat tällaisia.

Velka vanhenee, kun lakiin tai sopimukseen kirjattu aika umpeutuu ilman, että velkoja on saanut saataviaan velalliselta. Velan vanhentumisaika on 5 vuotta niissä tapauksissa, joissa velka on saatettu oikeuskäsittelyyn eli siitä on annettu tuomio, kyseessä voi olla myös muu ulosottoperuste.

Velan vanhentumisajan katkaiseminen

Velkojan oikeuksiin kuuluu se, että velan vanhentumisajan voi katkaista. Katkaiseminen tapahtuu vapaamuotoisella muistutuksella, jonka velkoja saattaa velallisen tietoon, vaikkapa kirjeenä. Vastaavasti sen voi tehdä todistamalla velallisen saaneen tiedon katkaisemisesta. Velkoja voi myös laittaa vireille velan ulosoton, nostaa kanteen velan perimiseksi, asettuu valvomaan saataviaan velkajärjestelyssä tai konkurssissa.

Velallisen puolelta vanhentumisaika katkeaa kun velallinen itse ottaa velkojaan yhteyttä esimerkiksi sopiakseen maksujärjestelyn tai maksamalla osan velastaan. Millä tahansa näistä toimenpiteistä velan vanhentuminen katkeaa ja siitä päivästä saakka, vanhentumisaika alkaa kertyä uudestaan.

Velan lopullinen vanheneminen vie 15-20 vuotta

Silloin kun velkaa ei hoideta ja velkoja katkaisee velan vanhentumisen, velka vanhenee lopullisesti 15 vuodessa ulosottoperusteen antamisesta, kun velka on yksityishenkilön ja yrityksen välillä. Silloin kun velkaa on perimässä yksityishenkilö, velka vanhenee 20 vuodessa.

Tuomioistuin voi pidentää tätä aikaa 10 vuodella, jos velallinen on käyttäytynyt epärehellisesti ja vaikeuttanut velan perimistä vaikkapa hävittämällä, lahjoittamalla tai piilottamalla omaisuuttaan tai vastaavasti salannut ja antanut vääriä tietoja taloudestaan. Velkojan tulee nostaa määräajan jatkamiskanne viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun alkuperäinen määräaika on päättynyt.

Mitä mieltä artikkelista?

1 tähti2 tähteä3 tähteä4 tähteä5 tähteä    (ääniä: 1, keskiarvo: 4,00 / 5)
Ladataan...

Keskustele, kommentoi tai kerro kokemuksia